ΑΝΑΝΕΩΣΗ (Δ.Α.Ι) Η ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΥ( Δ.Α.Ι)

ΑΝΑΝΕΩΣΗ (Δ.Α.Ι) Η ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΥ( Δ.Α.Ι)

ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ:

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΗΣ ΣΚ.Ο.Ε ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Α.Ι Η ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥ, Ο ΑΡΙΘΜΟς Α.Μ.Κ.Α