Διεξαγωγή Σεμιναρίου Κριτών Σκοποβολής I.P.S.C.

 

Διεξαγωγή Σεμιναρίου Κριτών Σκοποβολής I.P.S.C.της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος στο Κλειστό Σκοπευτήριο του Α.Σ.Ο."ΕΛΙΤ" στον Ασπρόπυργο 22/10/2016.Προσέλευση 08:30.Δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία της ΣΚ.Ο.Ε. Επικεφαλής ο Κύριος Σουμαλεύρης Ντίνος. http://www.skoe.gr/