ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με την Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΣΚΟΕ) που υποχρεώνεται από τον Ευρωπαϊκό κανονισμό Ε.Ε 2016/679 (GDPR) περί διαχείρισης Προσωπικών δεδομένων, όσοι επιθυμούν την έκδοση ή ανανέωση του Δελτίου Αθλητικής τους Ιδιότητας (ΔΑΙ) θα πρέπει απαραίτητος να υπογράφουν συμπληρωμένη την δήλωση εγγραφής ή ανανέωσης αντίστοιχα.

Μπορείτε να διαβάσετε το συγκεκριμένο έγγραφο στο παρακάτω Link:

ΛΗΨΗ

Όπως μπορείτε να διαβάσετε την Δήλωση Προστασίας Προσωπικών δεδομένων του συλλόγου μας:

Περισσότερα