ΕΓΓΡΑΦΗ

Απαιτουμενα δικαιολογητικα

  1. Πέντε (5) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
  2. Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  3. Βεβαίωση δελτίου υγείας από γιατρό (παθολόγο ή ψυχίατρο)
  4. Υπεύθυνη δήλωση – Κατεβάστε εδώ
  5. Έντυπο εγγραφής αθλητή – Κατεβάστε εδώ
  6. Έντυπο εγγραφής Σκοπευτικής Ομοσπονδίας – Κατεβάστε εδώ
  7. Πληρωμή εγγραφής – ετήσιας συνδρομής