ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • 5 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ (ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ)
  • 2 ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ (ΔΥΟ ΟΨΕΙΣ)
  • ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ (το ειδικό έντυπο δίνεται από το Σύλλογο)
  • ΑΙΤΗΣΗ ΣΚ.Ο.Ε (το ειδικό έντυπο δίνεται από το Σύλλογο)
  • ΔΗΛΩΣΗ Ν.Δ 1599/86 ότι ο αιτών δεν είναι μέλος σε άλλο σκοπευτικό σύλλογο του εσωτερικού ή του εξωτερικού στον ίδιο κλάδο άθλησης και δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του Ν. 2725/1999
  • Βεβαίωση Ιατρού Παθολόγου ή Νευρολόγου /Ψυχιάτρου (το ειδικό έντυπο δίνεται από το Σύλλογο)