Νέα

Περί όπλων Σκοποβολής

5 Οκτωβρίου, 2021

Η έννοια του όπλου στο μυαλό κάθε ανθρώπου είναι συχνά ταυτόσημη με το πυροβόλο όπλο το οποίο όμως είναι απλώς μία ειδική κατηγορία όπλων.

 

Ως όπλα Σκοποβολής θεωρούνται τα όπλα που καθορίζονται με απόφαση των υπουργών Πολιτισμού και Δημόσιας τάξης, ενώ δεν θεωρούνται όπλα τα πιστόλια αφέσεως αγώνων, που κατασκευάζόνται ειδικά να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτόν.

 

Ειδικότερα με άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου επιτρέπεται η κατοχή όπλων Σκοποβολής και ουσιωδών μερών και φυσιγγίων, και σκοπευτικών διοπτρών. Η άδεια κατοχής των όπλων αυτών χορηγείται στο όνομα μελών αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων που ασχολούνται αποδεδειγμένα με την προαγωγή του αθλήματος της Σκοποβολής. Ο κάτοχος της άδεια επιτρέπεται να οπλοφορεί μέσα στους χώρους άσκησης (πεδίο βολής) κατά την μετάβαση στο χώρο αυτόν και επιστροφή, καθώς και από τόπο σε τόπο, προς συμμετοχή σε επίσημους αγώνες Σκοποβολής τα όπλα μεταφέρονται κενά τοποθετημένα σε ειδικές οπλοθήκες.

 

Η άσκηση των ανηλίκων γίνεται με την εποπτεία των υπευθύνων των σκοπευτήρίων ή αθλητικών σωματείων.

Αφήστε μια απάντηση