Νέα

Σεβόμαστε το περιβάλλον. Είναι υπόθεση όλων μας.

5 Ιουλίου, 2022

Με ευαισθησία απέναντι στο περιβάλλον!

 

Η υπευθυνότητα και ο σεβασμός στην τοπική κοινωνία και το περιβάλλον αποτελεί το θεμέλιο λίθο για τον Αθλητικό Σκοπευτικό Όμιλο Ελίτ.

Από την έναρξη δραστηριότητας του, το 2012 έως και σήμερα ο Όμιλος μας έχοντας πλήρη συνείδηση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης διαθέτει μέρος του χρόνου του για την προστασία του περιβάλλοντος.

Με την δημιουργία του κλειστού Σκοπευτηρίου, ο Όμιλος δεσμεύτηκε για την προστασία του περιβάλλοντος και αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την χρήση βέλτιστων πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρησης.

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος αναλαμβάνει την ανακύκλωση όλων των προϊόντων χαρτιού (προπονητικοί στόχοι, χαρτόνια, συσκευασίες, επιστολόχαρτα). Η εξοικονόμηση πρώτης ύλης, όσον αφορά το χαρτί συνιστά σημαντικό περιβαλλοντικό όφελος, καθώς περιορίζει την αποψίλωση των δέντρων και συμβάλει στη μείωση της περιβαλλοντικής μόλυνσης.

Παράλληλα, ο Όμιλος μας αναλαμβάνει την ανακύκλωση των καλύκων (τμήμα του φυσιγγίου), οι οποίοι είναι μεταλλικοί και κατασκευάζονται από κράματα μετάλλων όπως ορείχαλκος,νικέλιο και αλουμίνιο. Με την ανακύκλωση των μετάλλων, λοιπόν, προστατεύονται οι φυσικοί πόροι του πλανήτη.

Επίσης ο Α.Σ.Ο Ελίτ δραστηριοποιείται στην ανακύκλωση μόλυβδου, ο οποίος συλλέγεται, κατόπιν συγκεκριμένης διαδικασίας από τον εσωτερικό χώρο των βληματοδόχων.

Με την ανακύκλωση όλων των παραπάνω μετάλλων ο Όμιλος μας συμβάλει στην προστασία των αποθεμάτων του πλανήτη και στην διατήρηση της γεωπεριβαλλοντικής ισορροπίας.

 

Κοινός παρονομαστής για όλα τα παραπάνω αποτελεί ο σεβασμός μας προς το περιβάλλον, την κοινωνία, και την υγεία.

Comments are closed here.