Νέα

Μεταγραφική περίοδος 2023: 1 Αυγούστου-20 Σεπτεμβρίου

22 Ιουλίου, 2023

A. Για μεταγραφές που αφορούν το Άρθρο 10 (Μεταγραφή με συμπλήρωση 19ου έτους ηλικίας) απαιτείται:

  • Αίτηση μεταγραφής Αθλητή

  • Κατάθεση 80€ (παράβολο μεταγραφής) στο λογαριασμό της ΣΚ.Ο.Ε 080/48056231 στην Εθνική Τράπεζα (IBAN: GR 17 0110 080 00000 080 48056231) (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να φυλάσσεται η απόδειξη κατάθεσης)

B.Για μεταγραφές που αφορούν το Άρθρο 10 παρ.2 ( Ελεύθερη Μεταγραφή) απαιτείται:

  • Αίτηση μεταγραφής Αθλητή

  • Κατάθεση 80€ (παράβολο μεταγραφής) στο λογαριασμό της ΣΚ.Ο.Ε 080/48056231 στην Εθνική Τράπεζα (IBAN: GR 17 0110 080 00000 080 48056231) (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να φυλάσσεται η απόδειξη κατάθεσης)

C. Για μεταγραφές που αφορούν:

  • το Άρθρο 11 (Αγωνιστική απραξία/ο αθλητής που τη μία (1) τελευταία αγωνιστική περίοδο, ημερολογιακό έτος, δεν αγωνίστηκε σε επίσημο αγώνα του σωματείου του)

  • το Άρθρο 12 (Αθλητές άνω των 50 ετών)

απαιτείται:

  • Αίτηση μεταγραφής Αθλητή

  • Κατάθεση 80€ (παράβολο μεταγραφής) στο λογαριασμό της ΣΚ.Ο.Ε 080/48056231 στην Εθνική Τράπεζα (IBAN: GR 17 0110 080 00000 080 48056231) (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να φυλάσσεται η απόδειξη κατάθεσης)

 

Ολοκληρώνοντας την διαδικασία μεταγραφής, μπορείτε να προχωρήσετε την εγγραφή σας στου Ομίλο μας, συμπληρώνοντας τα παρακάτω:

Τέλος, απαιτείται η κατάθεση του παλαιού Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας (Σκοπευτική ταυτότητα)

*Σε περίπτωση απώλειας Δ.Α.Ι:

Υπεύθυνη δήλωση απώλειας παλαιού Δ.Α.Ι

 

Η διαδικασία Μεταγραφής & Εγγραφής μπορεί να πραγματοποιηθεί και στον χώρο μας.

Comments are closed here.